Psychoanaliza – ziemia obiecana?

Tytuł: Dzieje polskiej psychoanalizy w kontekście kulturowym, literackim, polityczno-społecznym (1900 – 2013)

Miejsce realizacji: IFiS PAN, Warszawa

Okres trwania: 2014 – 2021

Sponsorzy: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki przy MNiSzW, Warszawa

Zespół: Paweł Dybel (kierownik), Lisa Appignanesi, Katarina Bader, Arkadi Blatow, Aleksandra Błasińska, Jakub Bobrzyński, Bernhard Bolech, Felix Brauner, Bartłomiej Dobroczyński, Barbara Engelking, Lilli Gast, Ewa Głód, Jarosław Groth, Wojciech Hańbowski, Ludger M. Hermanns, Ewa Kobylińska-Dehe, Anna Kurowicka, Andrzej Leder, Damian Włodzimierz Makuch, Mira Marcinów, Adrian Mrówka, Filip Marcinowski, Jacek Bomba, Krzysztof Szwajca, Anna Leszczyńska-Koenen, Tomas V. Kajokas, Natalia Kigai, Rosalba Maccarrone Erhardt, Agnieszka Makowiecka-Pastusiak, Ewa Modzelewska-Kossowska, Klara Naszkowska, Małgorzata Ojrzyńska, Katarzyna Prot-Klinger, Jörn Rüsen, Sieglind Schröder, Annette Simon, Wojciech Sobański, Ewa Sobczak, Joanna Stryjczyk, Karolina Szymaniak, Nadine Teuber, Joanna Tokarska-Bakir, Paulina Urbańczyk, Klaudia Węc, Hans Jürgen Wirth, Szymon Wróbel, Anna Zajenkowska, Olga Zakolska, Jan Zdunik, Jolanta Żyndul

 

Projekt dotyczy badań nad dziejami recepcji psychoanalizy w Polsce począwszy od 1900 roku po czasy współczesne. Badany jest wpływ teorii Freuda, Adlera, Junga i Stekela na nauki medyczne, pedagogikę, literaturoznawstwo i literaturę. Ta dziedzina badań została bowiem mocno zaniedbana w naszej tradycji. Symbolicznie oddaje to zamieszczona poniżej fotografia ruin budynku słynnej „Zofiówki”. Prowadząc badania w ramach tego projektu jego uczestnicy starają się sprostać osobliwemu wyzwaniu jaki stawia przed nimi ta niemalże całkowicie zapoznana, zazwyczaj traktowana z lekceważeniem, a nawet z pogardą, tradycja polskiej kultury. Tymczasem, jak się okazuje, bliższy wgląd w sposób w jaki wspomniane teorie były percypowane w rodzimych środowiskach naukowych pozwala mówić o istnieniu u nas wyraźnie zarysowanego po koniec lat trzydziestych nurtu, w ramach którego pojawiło się wiele ciekawych prac i książek. Ich autorzy podejmowali bowiem kwestie związane z seksualnością i jej powszechnym edukowaniem, wyznacznikami kobiecości, nierepresyjnymi modelami wychowania dzieci, źródłami społecznej agresji i antysemityzmu, które również i dzisiaj bardzo nas obchodzą. W ramach projektu odbyło się szereg seminaryjnych spotkań, trzy konferencje oraz opublikowanych zostało dziesięć pozycji książkowych, których okładki tytułowe zamieszczone są powyżej. Planowane jest pojawienie się kolejnych czterech publikacji książkowych.

Na zdjęciu poniżej opuszczony budynek „Zofiówki”, Zakładu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Żydów, założonego w 1908 roku w Otwocku dzięki dotacji Zofii Engelman. W budynku tym prowadzili terapeutyczną praktykę Adam Wizel, Jakób Frostig i inni psychiatrzy orientacji psychoanalitycznej. W 1942 roku w trakcie likwidacji otwockiego getta jego pacjenci zostali wymordowani przez Niemców, większość lekarzy popełniła samobójstwo.

 

Dzieje psychoanalizy w Polsce w polsko-niemiecko-żydowskim kontekście kulturowym 1900-2015

Kooperacja: Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków; International Psychoanalytic University, Berlin; Ośrodek Myśli Psychoanalitycznej IFiS, Warszawa

Okres trwania: 2016 – 2020

Sponsorzy: Fundacja Alexandra von Humboldta, UP, IPU

Zespół:
Ewa Kobylińska-Dehe, Paweł Dybel (kierownicy), Arkadi Blatow, Bernhard Bolech, Lilli Gast, Ludger M. Hermanns, Mira Marcinów, Karolina Szymaniak, Katarzyna Prot-Klinger

Projekt pilotażowy, który miał na celu systematyczne badanie zapomnianej historii psychoanalizy w Polsce, identyfikację konkretnych desideratów badawczych i odpowiednie opracowanie ich w ciągu pięciu lat trwania projektu. Historia psychoanalizy w Polsce jest jednocześnie historią Żydów polskich, którzy tworzyli i publikowali zarówno w kulturze polskiej jak i niemieckiej. Dlatego została ona zbadana w trzech kontekstach kulturowych. Badania podzielono na dwa obszary:

I.Rekonstrukcja historii i wpływu psychoanalizy na polską inteligencję w latach 1900-1939. Nacisk został położony na analizę transkulturowości i emancypacyjny oraz społeczno-krytyczny postulat psychoanalizy w okresie międzywojennym.
II. Psychoanaliza w Polsce – w i po II wojnie światowej: Holokaust, okres powojenny, rozwój po upadku komunizmu w 1989 roku.
Wspólna praca badawcza zaowocowała trzema konferencjami w Krakowie, Berlinie i Warszawie oraz trzema zbiorowymi publikacjami w j. niemieckim w Psychosozial Verlag:

1. Zwischen Hoffnung und Verzweiflung. Psychoanalyse im polnisch-deutsch-jüdischen Kulturkontext 1900-1939, red. E. Kobylinska-Dehe, P.Dybel, L.M. Hermanns, Giessen 2018.

2. Im Schatten von Krieg und Holocaust. Psychoanalyse im polnisch-deutsch-jüdischen Kontext, red. E.Kobylinska-Dehe, P. Dybel, L.M. Hermanns, Giessen 2019.

3. Wiederkehr des Verdrängten. Psychoanalyse und das Erbe der Totalitarismen, red. E.Kobylinska-Dehe, P. Dybel, L.M. Hermanns, Giessen 2020.

Projekt stał się pierwszym krokiem do nawiązania długofalowej współpracy pomiędzy Ośrodkiem Myśli Psychonalitycznej IFiS w Warszawie i Międzynarodowym Uniwersytetem Psychoanalitycznym w Berlinie, która została podpisana w grudniu 2020 r.