IFiS PAN
Wunderblock

Konferencja “Psychoanaliza w Polsce – tylko historia czy wyzwanie?”

13 stycznia 2021

Konferencja będzie ukoronowaniem 6-letnich prac badawczych prowadzonych przez grupę osób w ramach grantu NPRH realizowanego w IFiS PAN, oraz w ramach kooperacji między International Psychoanalytic University w Berlinie i Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie. Badania dotyczyły dziejów psychoanalizy w Polsce w europejskim kontekście kulturowym.

Chcielibyśmy zastanowić się nad tym jak umiejscowić dzieje psychoanalizy w Polsce w XX wieku na tle naszej kultury oraz jakie jest znaczenie dorobku tego nurtu dla nas dzisiaj. Czy w bogatej piśmienniczej spuściźnie jaka do nas dotarła zawarte są również jakieś istotne przesłania pod adresem czasów dzisiejszych? Czy odnajdziemy w niej nurtujące nas również dzisiaj pytania? W trakcie konferencji podjęta też zostanie refleksja nad wyzwaniami jakie przed badaczami zajmującymi się psychoanalizą i psychoanalitykami stawia dzisiejsza sytuacja w Polsce i na świecie.

Komentarze:

Instytut Filozofii i Socjologii PAN
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
pokój 231
omp.ifis@gmail.com

Copyright © Ośrodek Myśli Psychoanalitycznej IFiS 2020