IFiS PAN
Wunderblock

Rozmowa z prof. Pawłem Dyblem: “Rozum i nieświadome. Filozoficzne eseje o psychoanalizie”

28 lutego 2021
8 marca 2021 o godz. 18:00 zapraszamy Państwa na spotkanie autorskie z prof. Pawłem Dyblem pod patronatem  Wydawnictwa Universitas, które poprowadzi prof. Marzenna Jakubczak.
Tym razem spotkamy się wokół książki “Rozum i nieświadome. Filozoficzne eseje o psychoanalizie”, o których Autor pisze:
W esejach, które złożyły się na tę książkę, pokazuję, jak dalece nieświadome w ujęciu Freuda oraz inne kluczowe pojęcia jego teorii mogą stanowić owocny punkt wyjścia w krytycznej analizie współczesnych zjawisk kulturowych. Piszę o patologiach związanych z rosnącym wpływem świata Internetu, o reakcji światowych społeczeństw na pandemię koronawirusa, rozważam fenomeny lęku patologicznego i metafizycznego. Wskazuję też na nowatorskie elementy zawarte we Freudowskiej koncepcji seksualności oraz kreślę szeroką panoramę oddziaływania psychoanalizy na różne nurty filozofii współczesnej. Jakkolwiek w psychoanalizie praktykowanej jako forma terapii od czasów Freuda dużo się zmieniło, to nadal w wielu swych teoretycznych aspektach jest ona źródłem inspiracji dla filozofów, badaczy humanistów i pisarzy.”
Wydarzenie odbędzie się online i jest bezpłatne.
Transmisja spotkania na profilu FB Wydawnictwa Universitas oraz na platformie Zoom.
Informacje o wydarzeniu znajdują się tutaj.
Komentarze:

Instytut Filozofii i Socjologii PAN
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
pokój 231
omp.ifis@gmail.com

Copyright © Ośrodek Myśli Psychoanalitycznej IFiS 2020