IFiS PAN
Wunderblock

Adam Lipszyc

Kierownik OMP, profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, tłumacz i eseista. Uczy w Szkole Nauk Społecznych, w Collegium Civitas oraz na Uniwersytecie Muri im. Franza Kafki. Zajmuje się filozoficznymi konsekwencjami psychoanalizy, filozofią literatury i dwudziestowieczną myślą żydowską. Należy do redakcji platformy internetowej wunderblock.pl.

 

Instytut Filozofii i Socjologii PAN
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
pokój 231
omp.ifis@gmail.com

Copyright © Ośrodek Myśli Psychoanalitycznej IFiS 2020