IFiS PAN
Wunderblock

Aleksandra Andrzejewska

Sekretarz OMP, pisze doktorat w Szkole Nauk Społecznych IFiS PAN o psychoanalitycznej teorii sztuki Hanny Segal i Melanie Klein. Absolwentka architektury na Politechnice Gdańskiej.

omp.ifis@gmail.com

Instytut Filozofii i Socjologii PAN
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
pokój 231
omp.ifis@gmail.com

Copyright © Ośrodek Myśli Psychoanalitycznej IFiS 2020