IFiS PAN
Wunderblock
Contact

Instytut Filozofii i Socjologii PAN
ul. Nowy Świat 72,
00-330 Warszawa
mail: omp.ifis@gmail.com