Idea


Misją jest skupianie i rozwój interdyscyplinarnego środowiska osób zajmujących się myśleniem psychoanalitycznym w różnorodnych aspektach: filozoficznym, historycznym, psychologicznym, kulturoznawczym oraz klinicznym.

Szczególnie interesuje nas dialog psychoanalityków z akademikami oraz integracja środowiska humanistów stosujących typ wywodu filozoficznego, opierającego się na narzędziach psychoanalizy.

Naszym celem jest również podjęcie współpracy międzynarodowej z zagranicznymi ośrodkami zajmującymi się szeroko rozumianą myślą psychoanalityczną.

Psychoanaliza jest szeroko wykorzystywana jako narzędzie interpretacji we współczesnej humanistyce. Ponadto w wymiarze klinicznym jest z sukcesem stosowana w leczeniu zaburzeń psychicznych.

Jednak w szerokich kręgach polskich badaczy, szczególnie starszego pokolenia, rozpowszechniony jest pogląd, że psychoanaliza stanowi dzisiaj co najwyżej ciekawe zjawisko historyczne i w rezultacie dawno już przestała oddziaływać na poszczególne dyscypliny humanistyczne i praktykę kliniczną. Uważamy, że należy to zmieniać.

Dlatego chcemy łączyć pracę akademicką z działalnością edukacyjną, mającą na celu rozpowszechnianie wiedzy na temat psychoanalizy w jej różnych odmianach i formach.