Jednostka naukowo-badawcza powstała na mocy zarządzenia Dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, prof. Andrzeja Rycharda.

Facebook fanpage

Pierwsze Otwarte Spotkanie Ośrodka Myśli Psychoanalitycznej

18.04.2020 Warszawa

Program spotkania


Idea

Misją OMP jest skupianie i rozwój interdyscyplinarnego środowiska osób zajmujących się myśleniem psychoanalitycznym w różnorodnych aspektach.

Zespół

Ośrodek skupia badaczy wywodzących się z różnych dyscyplin humanistycznych: filozofów, historyków i psychologów, jak i klinicystów.

Partnerzy

Współpracujemy z wieloma instytucjami kultury, fundacjami, towarzystwami psychoanalitycznymi.