IFiS PAN
Wunderblock
Zespół
Adam Lipszyc

Kierownik OMP, profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, tłumacz i eseista. Uczy w Szkole Nauk Społecznych, w Collegium Civitas oraz na Uniwersytecie Muri im. Franza Kafki. Zajmuje się filozoficznymi konsekwencjami psychoanalizy, filozofią literatury i dwudziestowieczną myślą żydowską. Należy do redakcji platformy internetowej wunderblock.pl.

 

Paweł Dybel

Zastępca kierownika OMP, profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN i na Uniwersytecie Pedagogicznym (Kraków), członek Międzynarodowej Rady Naukowej Sigmund Freud Institute (Frankfurt nad Menem). Autor wielu książek, w których teorie psychoanalityczne konfrontuje z głównymi nurtami filozofii współczesnej.

pawedybel@gmail.com

Ewa Kobylińska-Dehe

Zastępca kierownika OMP, psychoanalityczka, filozofka i kulturoznawczyni, profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, superwizorka i wykładowczyni w Niemieckim Towarzystwie Psychoanalitycznym, analityczka szkoleniowa w Instytucie im. Anny Freud we Frankfurcie. W latach 2015-2020 kierowała projektem o dziejach psychoanalizy w polsko-żydowsko-niemieckim kontekście kulturowym na International Psychoanalytic University w Berlinie. Główne obszary jej naukowych zainteresowań to psychoanaliza w kontekście kulturowej nowoczesności, filozoficzny wymiar psychoanalizy, cielesność w psychoanalizie, rozumienie sceniczne, granice reprezentacji. Autorka wielu publikacji na ten temat.

ewakob@icloud.com

 

Mira Marcinów

Adiunktka w IFiS PAN. Obroniła doktorat w dziedzinie psychologii (UJ). Autorka trzech książek z dziejów psychoanalizy i filozofii psychiatrii, w tym “Historii polskiego szaleństwa”.

mira.marcinow@gmail.com

 

Andrzej Leder

Profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, psychoterapeuta. Zajmuje się filozofią polityczną i filozofią kultury z wykorzystaniem narzędzi fenomenologii i psychoanalizy lacanowskiej.

Katarzyna Prot-Klinger

Psychiatra i psychoterapeuta, analityk grupowy, profesor w Instytucie Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Zajmuje się problemem indywidualnej i grupowej reakcji na wydarzenie traumatyczne. Autorka wielu artykułów i monografii “Życie po Zagładzie”.

Ewa Głód

Psychoanalityczka, członkini Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. W latach 2015-2019 pełniła funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego (PTPa). Od kwietnia 2019 jest członkiem zarządu Europejskiej Federacji Psychoanalitycznej (EPF).

Ewa Modzelewska-Kossowska

Psychoanalityczka szkoleniowa i superwizorka oraz psychoanalityczka dzieci i młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego (IPA).

Zbigniew Kossowski

Psychoanalityk szkoleniowy i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego (IPA), pracuje z pacjentami dorosłymi, jest również psychoanalitykiem dzieci i młodzieży. Należy do redakcji platformy internetowej wunderblock.pl.

Anna Gąsiorowska-Krawczyk

Psychoanalityczka Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego (oraz IPA), superwizorka i terapeutka szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

annakrawczyk1@icloud.com 

Barbara Barysz

Adiunkt w Zespole Filozofii Kultury IFiS PAN. Sekretarz redakcji czasopisma „wunderBlock. Psychoanaliza i Filozofia”. Zajmuje się analizą dyskursów politycznych przy użyciu narzędzi psychoanalitycznych.

Julia Jastrzębska

Psychoterapeutka psychoanalityczna Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Przez wiele lat była redaktorką Biuletynu PTPP, prowadzi zajęcia z pisania, współtworzyła psychoanalityczny klub filmowy “Ukryte”. Należy do redakcji platformy internetowej wunderblock.pl.

jastrzebskajulia@wp.pl

Agata Bielińska

Badaczka w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, gdzie przygotowuje doktorat poświęcony (post)psychoanalitycznej filozofii miłości. Wspólnie z Adamem Lipszycem zredagowała książkę Space in Psychoanalysis, Psychoanalysis in Space (Routledge, 2024). Należy do redakcji czasopisma naukowego „wunderBlock: Psychoanaliza i Filozofia”.

Klara Naszkowska

Historyczka kultury i historii mówionej. Dyrektorka założycielka Międzynarodowego stowarzyszenia na rzecz badań nad Sabiną Spielrein. Uczy na wydziale Gender, Sexuality, and Women’s Studies na Uniwersytecie Stanowym w Montclair i w Center for Psychoanalytic Training & Research na Uniwersytecie Columbii (USA). Pracuje na styku psychoanalizy, historii kobiet, gender studies, migracji, pamięci i postpamięci. Autorka wielu artykułów o pionierkach psychoanalizy oraz redaktorka książki Early Women Psychoanalysts: History, Biography, and Contemporary Relevance (Routledge, 2024).

klara.nasz@gmail.com

Aleksandra Andrzejewska

Sekretarzyni OMP, pisze doktorat w Szkole Nauk Społecznych IFiS PAN o psychoanalitycznej teorii sztuki Hanny Segal i Melanie Klein. Absolwentka architektury na Politechnice Gdańskiej i magistra nauk społecznych GSSR PAN.

omp.ifis@gmail.com

Osoby współpracujące

Anna Leszczyńska-Koenen (DPV Frankfurt)
Agata Bielik-Robson (IFiS PAN)
Jagna Brudzińska (IFiS PAN)
Szymon Wróbel (IFiS PAN)
Bartłomiej Dobroczyński (UJ)
Jakub Bobrzynski (PTPa)
Jan Borowicz (PTPP)
Agnieszka Makowiecka-Pastusiak (PTPa)
Jakub Mikurda (Szkoła Filmowa w Łodzi)
Małgorzata Ojrzyńska (PTPa)
Ewa Wojciechowska (PTPa)
Tomasz Stawiszyński (Tok FM)
Bernhard Bolech (IPU)

Instytut Filozofii i Socjologii PAN
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
pokój 231
omp.ifis@gmail.com

Copyright © Ośrodek Myśli Psychoanalitycznej IFiS 2020