IFiS PAN
Wunderblock
Stowarzyszenie OMP

Stowarzyszenie Ośrodek Myśli Psychoanalitycznej ma być miejscem spotkania osób zainteresowanych praktyką i teorią psychoanalizy, jej wpływem na różne dziedziny humanistycznego myślenia, jak filozofia, socjologia czy kulturoznawstwo, a także czerpaniem z siebie nawzajem. Interesuje nas też spotkanie ze sztuką, która często ucieleśnia psychoanalityczne idee i z którą psychoanaliza od początku swojego istnienia pozostaje w znaczącym dialogu. Zapraszamy wreszcie osoby z szeroko pojętego obszaru pomagania, zaciekawione myśleniem psychoanalitycznym.

Działając we współpracy z Ośrodkiem Myśli Psychoanalitycznej jako placówką naukową, Stowarzyszenie pozostaje otwarte na całą różnorodność pomysłów i inicjatyw, niekoniecznie mieszczących się w typowych ramach działalności akademickiej. A przede wszystkim na osoby, niosące ze sobą takie pomysły i inicjatywy.

Cenna jest tu energia, ciekawość świata i ludzi, które popychają do zgłębiania tajemniczych szlaków ludzkiego myślenia, skrytych rejonów odczuwania, głębokich emocji i odczuć, dających się odczytać w najbardziej nietypowych symptomach współczesnego świata.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
pokój 231
omp.ifis@gmail.com

Copyright © Ośrodek Myśli Psychoanalitycznej IFiS 2020