IFiS PAN
Wunderblock
Oświadczenie ws. prof. Barbary Engelking
14 lutego 2021

OŚWIADCZENIE
dotyczące wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie z powództwa Filomeny Leszczyńskiej wytoczonego prof. Barbarze Engelking i prof. Janowi Grabowskiemu.

Profesor Barbara Engelking jest współzałożycielką Ośrodka Myśli Psychoanalitycznej Instytutu Filozofii i Socjologii PAN i członkinią jego międzynarodowej Rady Naukowej, wybitną badaczką, […]

Instytut Filozofii i Socjologii PAN
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
pokój 231
omp.ifis@gmail.com

Copyright © Ośrodek Myśli Psychoanalitycznej IFiS 2020