IFiS PAN
Wunderblock
Patronat nad Tyskimi Seminariami Psychoanalitycznymi 2022
15 kwietnia 2022

Ośrodek w 2022 objął patronatem IV TYSKIE SEMINARIA PSYCHOANALITYCZNE organizowane przez Instytut Psychoterapii i Zdrowia VERSO.

Organizatorzy cyklu piszą:

Żyjemy coraz częściej na granicy… Granicy zdrowia i choroby, w tym poczytalności i szaleństwa, żyjemy na granicy prawdy i kłamstwa, pewności i wątpliwości, […]

Instytut Filozofii i Socjologii PAN
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
pokój 231
omp.ifis@gmail.com

Copyright © Ośrodek Myśli Psychoanalitycznej IFiS 2020