Zespół założycielski


Mira Marcinów

Kierowniczka OMP, adiunktka w IFiS PAN. Obroniła doktorat w dziedzinie psychologii (UJ). Autorka trzech książek z dziejów psychoanalizy i filozofii psychiatrii, w tym „Historii polskiego szaleństwa”.

Paweł Dybel

Zastępca kierownika OMP, profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN i na Uniwersytecie Pedagogicznym (Kraków). Autor wielu książek, w których teorie psychoanalityczne konfrontuje z głównymi nurtami filozofii współczesnej.

Ewa Kobylińska-Dehe

Zastępca kierownika OMP psychoanalityczka w Niemieckim Towarzystwie Psychoanalitycznym (International Psychoanalytic Association), profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, kierowniczka o projektu „Psychoanaliza w polsko-żydowsko- niemieckim kontekście kulturowym” w IPU, Berlin.

Barbara Teresa Engelking

Barbara Teresa Engelking

Profesor i kierownik Centrum Badań nad Zagładą Żydów Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Od 2014 przewodnicząca Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej.

Ewa Głód

Psychoanalityczka, członkini Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. W latach 2015-2019 pełniła funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego (PTPa). Od kwietnia 2019 jest członkiem zarządu Europejskiej Federacji Psychoanalitycznej (EPF).

Andrzej Leder

Profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, psychoterapeuta. Zajmuje się filozofią polityczną i filozofią kultury z wykorzystaniem narzędzi fenomenologii i psychoanalizy lacanowskiej

Adam Lipszyc

Profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. W swoich publikacjach koncentruje się na filozoficznych konsekwencjach psychoanalizy, filozofii literatury i dwudziestowiecznej myśli żydowskiej.

Ewa Modzelewska-Kossowska

Psychoanalityczka szkoleniowa i superwizorka oraz psychoanalityczka dzieci i młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego (IPA).

Katarzyna Prot-Klinger

Psychiatra i psychoterapeuta, analityk grupowy. Zajmuje się problemem indywidualnej i grupowej reakcji na wydarzenie traumatyczne. Autorka wielu artykułów i monografii “Życie po Zagładzie”.

Antoni Grzybowski

Sekretarz OMP, psychoterapeuta, doktorant w Instytucie Psychologii UJ (Kraków). W ramach „Diamentowego grantu” MNiSW przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą problematyce współczesnej podmiotowości z perspektywy psychoanalitycznej.


Zespół doradczy