IFiS PAN
Wunderblock
O nas

Ośrodek Myśli Psychoanalitycznej przy Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk to jednostka naukowo-badawcza, której misją jest skupianie i rozwój interdyscyplinarnego środowiska osób zajmujących się myśleniem psychoanalitycznym w różnorodnych aspektach: filozoficznym, historycznym, kulturoznawczym, literaturoznawczym, psychologicznym oraz klinicznym. Szczególnie interesuje nas dialog psychoanalityków-klinicystów z akademikami oraz integracja środowiska humanistów korzystających w swoich badaniach z narzędzi teorii psychoanalitycznych.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
pokój 231
omp.ifis@gmail.com

Copyright © Ośrodek Myśli Psychoanalitycznej IFiS 2020