IFiS PAN
Wunderblock
O nas

Ośrodek Myśli Psychoanalitycznej przy Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk to jednostka naukowo-badawcza, której misją jest skupianie i rozwój interdyscyplinarnego środowiska osób zajmujących się myśleniem psychoanalitycznym w różnorodnych aspektach: filozoficznym, historycznym, kulturoznawczym, literaturoznawczym, psychologicznym oraz klinicznym. Szczególnie interesuje nas dialog psychoanalityków-klinicystów z akademikami oraz integracja środowiska humanistów korzystających w swoich badaniach z narzędzi teorii psychoanalitycznych. Nasze cele realizujemy za pośrednictwem interdyscyplinarnych projektów badawczych, seminariów i konferencji, a także w ramach współpracy z zagranicznymi ośrodkami zajmującymi się szeroko rozumianą myślą psychoanalityczną. Pracę akademicką łączymy z działalnością edukacyjną, mającą na celu rozpowszechnianie wiedzy o psychoanalizie w jej różnych aspektach i odmianach. Ośrodek prowadzi również platformę internetową WunderBlock. Psychoanaliza i Filozofia, w ramach której prezentujemy teksty i nagrania debat dotyczące różnych aspektów teorii, praktyki i zastosowań psychoanalizy, oraz publikujemy czasopismo naukowe poświęcone związkom psychoanalizy i humanistyki.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN jest naturalnym środowiskiem dla tego rodzaju przedsięwzięcia. Grupa filozofów zatrudnionych w Instytucie od lat bowiem prowadzi badania poświęcone psychoanalizie i jej konsekwencjom filozoficznym. Powstanie OMP było jednym z rezultatów prac badawczych w ramach wieloletniego projektu badawczego NPRH o dziejach psychoanalizy w Polsce, kierowanego przez Pawła Dybla i realizowanego w IFiS PAN oraz polsko-niemieckiego projektu finansowanego przez Alexander von Humboldt Stiftung p.t. „Die Geschichte der Psychoanalyse in Polen im deutsch-polnisch-jüdischen Kulturkontext 1900-2015”, prowadzonego przez Ewę Kobylińską-Dehe oraz Pawła Dybla, realizowanego przy współpracy International Psychoanalytic University w Berlinie oraz Uniwersytetu Pedagoicznego w Krakowie, To właśnie w grupie badaczy i psychoanalityków współpracujących w ramach tych dwóch projektów, pojawił się pomysł stworzenia Ośrodka Myśli Psychoanalitycznej.

Oprócz OMP jako jednostki badawczej powołujemy również Stowarzyszenie „Ośrodek Myśli Psychoanalitycznej”, które ma stanowić forum dialogu między grupą badaczy i klinicystów a szerszym gronem ludzi nauki i kultury zainteresowanych psychoanalizą, a także przestrzeń do działań popularyzujących psychoanalizę.

W wymiarze klinicznym psychoanaliza od lat stosowana jest w leczeniu osób zmagających się z problemami psychicznymi i emocjonalnymi. Zarazem też skutecznie wykorzystuje się ją w światowej humanistyce. W Polsce jednak, gdzie psychoanaliza jako praktyka kliniczna żywiołowo rozwija się od kilku dekad, obecność teorii psychoanalitycznej w przestrzeni akademickiej wydaje się wciąż niedostateczna, a interakcja między praktykami a akademikami – nikła. Ośrodek Myśli Psychoanalitycznej powstał, by to zmienić. Sądzimy, że psychoanaliza stanowi nieocenione narzędzie badań i źródło inspiracji, dzięki któremu możemy precyzyjniej opisać współczesny świat w rozmaitych jego wymiarach: psychospołecznym, politycznym i kulturowym. Ostatecznie zaś idzie nam o to, by lepiej zrozumieć, kim jest człowiek.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
pokój 231
omp.ifis@gmail.com

Copyright © Ośrodek Myśli Psychoanalitycznej IFiS 2020