IFiS PAN
Wunderblock

Dzieje psychoanalizy w Polsce w polsko-niemiecko-żydowskim kontekście kulturowym 1900-2015

Kooperacja: Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków; International Psychoanalytic University, Berlin; Ośrodek Myśli Psychoanalitycznej IFiS, Warszawa

Okres trwania: 2016 – 2020

Sponsorzy: Fundacja Alexandra von Humboldta, UP, IPU

Zespół:
Ewa Kobylińska-Dehe, Paweł Dybel (kierownicy), Arkadi Blatow, Bernhard Bolech, Lilli Gast, Ludger M. Hermanns, Mira Marcinów, Karolina Szymaniak, Katarzyna Prot-Klinger

Projekt pilotażowy, który miał na celu systematyczne badanie zapomnianej historii psychoanalizy w Polsce, identyfikację konkretnych desideratów badawczych i odpowiednie opracowanie ich w ciągu pięciu lat trwania projektu. Historia psychoanalizy w Polsce jest jednocześnie historią Żydów polskich, którzy tworzyli i publikowali zarówno w kulturze polskiej jak i niemieckiej. Dlatego została ona zbadana w trzech kontekstach kulturowych. Badania podzielono na dwa obszary:

I.Rekonstrukcja historii i wpływu psychoanalizy na polską inteligencję w latach 1900-1939. Nacisk został położony na analizę transkulturowości i emancypacyjny oraz społeczno-krytyczny postulat psychoanalizy w okresie międzywojennym.
II. Psychoanaliza w Polsce – w i po II wojnie światowej: Holokaust, okres powojenny, rozwój po upadku komunizmu w 1989 roku.
Wspólna praca badawcza zaowocowała trzema konferencjami w Krakowie, Berlinie i Warszawie oraz trzema zbiorowymi publikacjami w j. niemieckim w Psychosozial Verlag:

1. Zwischen Hoffnung und Verzweiflung. Psychoanalyse im polnisch-deutsch-jüdischen Kulturkontext 1900-1939, red. E. Kobylinska-Dehe, P.Dybel, L.M. Hermanns, Giessen 2018.

2. Im Schatten von Krieg und Holocaust. Psychoanalyse im polnisch-deutsch-jüdischen Kontext, red. E.Kobylinska-Dehe, P. Dybel, L.M. Hermanns, Giessen 2019.

3. Wiederkehr des Verdrängten. Psychoanalyse und das Erbe der Totalitarismen, red. E.Kobylinska-Dehe, P. Dybel, L.M. Hermanns, Giessen 2020.

Projekt stał się pierwszym krokiem do nawiązania długofalowej współpracy pomiędzy Ośrodkiem Myśli Psychonalitycznej IFiS w Warszawie i Międzynarodowym Uniwersytetem Psychoanalitycznym w Berlinie, która została podpisana w grudniu 2020 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
pokój 231
omp.ifis@gmail.com

Copyright © Ośrodek Myśli Psychoanalitycznej IFiS 2020