IFiS PAN
Wunderblock

Oświadczenie ws. prof. Barbary Engelking

14 lutego 2021

OŚWIADCZENIE
dotyczące wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie z powództwa Filomeny Leszczyńskiej wytoczonego prof. Barbarze Engelking i prof. Janowi Grabowskiemu.

Profesor Barbara Engelking jest współzałożycielką Ośrodka Myśli Psychoanalitycznej Instytutu Filozofii i Socjologii PAN i członkinią jego międzynarodowej Rady Naukowej, wybitną badaczką, naszą współpracowniczką i koleżanką. Zespół Ośrodka wyraża całkowite poparcie i solidarność z profesor Engelking oraz sprzeciw wobec wyroku sądu pierwszej instancji w sprawie książki „Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski”.

Przełomowe badania prowadzone przez prof. Engelking i prof. Grabowskiego są ważne dla samoświadomości i moralnej kondycji Polskiego społeczeństwa. Uważamy swobodę badań naukowych i krytyczne myślenie za wartości nadrzędne i sprzeciwiamy się wykorzystaniu instytucji sądu do rozstrzygania sporów naukowych.

Wolność badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników gwarantuje Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej oraz najważniejsze akty prawa międzynarodowego należące do systemu ONZ, czy systemu Rady Europy. Proces wytoczony prof. Engelking i prof. Grabowskiemu podważa akty stanowiące niekwestionowane zdobycze cywilizacyjne i stwarza niebezpieczeństwo cenzurowania przyszłych badań i upolityczniania debat naukowych.

Podpisano:

Mira Marcinów – kierowniczka OMP
Paweł Dybel – zastępca kierowniczki
Ewa Kobylińska-Dehe – zastępca kierowniczki

Anna Gąsiorowska-Krawczyk
Ewa Głód
Julia Jastrzębska
Zbigniew Kossowski
Andrzej Leder
Adam Lipszyc
Ewa Modzelewska-Kossowska
Katarzyna Prot-Klinger
Aleksandra Andrzejewska – sekretarz

Rada naukowa OMP:
Lilli Gast, prezydentka International Psychoanalytic University, Berlin
Ludger M. Hermanns, wydawca pisma Luzifer-Amor, Instytut K. Abrahama, Berlin

 

 

Komentarze:

Instytut Filozofii i Socjologii PAN
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
pokój 231
omp.ifis@gmail.com

Copyright © Ośrodek Myśli Psychoanalitycznej IFiS 2020