IFiS PAN
Wunderblock

Psychoanaliza a teoria społeczna

30 stycznia 2022

Zapraszamy Państwa do udziału w seminarium naukowym pt. “Psychoanaliza a teoria społeczna”, które  odbędzie się 15 lutego 2022, w godzinach: 10:00-18:00, online – platforma ZOOM.

Organizatorzy: Zespół Filozofii Kultury IFiS PAN, Ośrodek Myśli Psychoanalitycznej

O ile światowa humanistyka i nauki społeczne od lat z powodzeniem wykorzystują psychoanalityczne instrumentarium do badania świadomości i nieświadomości społecznej, o tyle polskich badań operujących podobną metodologią jest dużo mniej. Być może przyczyną tego stanu rzeczy jest wciąż żywa niepewność dotycząca tego, czy psychoanaliza, oferująca przede wszystkim język opisu indywidualnych struktur podmiotowych, może być adekwatnie stosowana do opisu zbiorowości. Celem seminarium “Psychoanaliza a teoria społeczna” jest przedyskutowanie zagadnienia zakresu i aplikowalności narzędzi psychoanalitycznych do analizy podmiotów zbiorowych, a także – taką przynajmniej mamy nadzieję – popularyzacja tej metody badań w polskiej humanistyce i naukach społecznych. Zapraszamy do udziału w wydarzeniu!

Link do udziału w konferencji:

https://us02web.zoom.us/j/82181882919?pwd=T0g0bmtNRWlwL2hFMXVqcHNXTTRNQT09

Program:
(dla każdego prelegenta przewidujemy 25-30 minut referatu i 10 – 15 minut na dyskusję)

10.00 Otwarcie seminarium
10.10 – 10.50 Leszek Koczanowicz, SWPS: Katastrofa i fantazmaty polskości
10.50 – 11.30 Mira Marcinów, IFiS PAN: Histeryzacja społeczeństwa w czasach zarazy. Czy psychoanalitycznie rozumiane pojęcie histerii można adekwatnie zastosować do opisu zbiorowości?
11.30 – 12.10 Barbara Barysz, GSSR, IFiS PAN: Między mitem a fantazmatem. O zastosowaniu narzędzi psychoanalitycznych do analizy dyskursu politycznego
12.10 – 12.50 Adam Lipszyc, IFiS PAN: Wspólnota? Nie, dziękuję: w stronę relacyjnej nieświadomości zbiorowej
12.50 – 13.10 Przerwa kawowa
13.10 – 13.50 Krzysztof Świrek, WS UW: Teoria społeczna psychoanalizy: między „mitycznym” symbolem a władzą dyskursu
13.50 – 14.30 Mikołaj Ratajczak, IFiS PAN: Rynek jako dyspozytyw ideologii: krytyczna analiza ideologii jako koniecznego stabilizatora działania i pragnienia w myśli Marksa
14.30 – 15.10 Szymon Wróbel, IFiS PAN: Psychoanaliza bez impulsu totalizacji
15.10 – 16.00 Przerwa obiadowa
16.00 – 16.40 Jan Sowa, ASP: Okruchy Realnego. Polityka po postmodernizmie
16.40 – 17.10 Marta Olesik, ISP PAN: Schizofreniczny język informacji rynkowej – aberracje historii
17.10 – 17.50 Andrzej Leder, IFiS PAN: Psychoanalityczne i społeczne. Notatki na marginesach książki Didier Eribona

 

Komentarze:

Instytut Filozofii i Socjologii PAN
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
pokój 231
omp.ifis@gmail.com

Copyright © Ośrodek Myśli Psychoanalitycznej IFiS 2020